Вести

Читаоница Одељења реткости

Вести

Рукописна и архивска грађа, најстарије штампане књиге, старе карте, атласи, уникати и посебне реткости чине највреднији део фонда Универзитетске библиотеке. Аутентичан намештај радне собе Исидоре Секулић, којим је опремљена ова читаоница, посетиоце води на почетак 20. века, а читањем дела из овог драгоценог фонда стиже се чак и на сам почетак 13. века.

Реткости

Реткости

Старе и ретке књиге

Старе и ретке књиге

Читаоница старе и ретке књиге

Читаоница старе и ретке књиге

Ажурирано:

Коме је намењена?

Читаоница старе и ретке књиге намењена је истраживачима, студентима и другим појединцима заинтересованим за специјалне колекције које се налазе у овом простору.

Коришћење

Стара и ретка књига може се користити у читаоници Одељења старе и ретке књиге, популарно названом Трезор, али и у Професорској читаоници. Рукописне књиге, рукописна и архивска грађа, најстарије штампане књиге, старе карте, атласи, уникати и посебне реткости могу се користити само у читаоници Трезора.

У читаоници Трезора користе се сви примерци књига, или периодике, који се, по оцени одговорног радника у Трезору не могу износити ван Одељења ( веома значајна и ретка издања, оштећени примерци, неповезане новине, луксузна издања и сл.).

Читаоница се налази у сутерену и има 2 читаоничка места. Дозвољено је уношење пића (воде).

Радно време

Радно време: 8:00-14:00 радним данима, наручивање до 13:00, суботом не ради.