Читаоница Марамбо

Читаоница Одељења за народну књижевност

Читаоница Марамбо

У овој читаоници, некадашњем дому Војислава Јовановића Марамбоа, налазе публикације и грађа из рукописне заоставштине Одељења за народну књижевност, свеске личне библиотеке Марамбоа и збирке и студије о народној књижевности. Читаоница је прави кутак за страствене колекционаре књига и библиофиле, какав је био и сам Марамбо.

Читаоница Марамбо

Читаоница Марамбо

Фотографије породице Јовановић

Фотографије породице Јовановић

Ентеријер зграде и Бирчаниновој

Ентеријер зграде и Бирчаниновој

Витрина са књигама у Бирчаниновој

Витрина са књигама у Бирчаниновој

Зграда у Бирчаниновој

Зграда у Бирчаниновој

Ажурирано:

Коме је намењена?

Читаоница је намењена студентима, професорима, истраживачима и другим појединцима заинтересованим за збирку народне књижевности из фонда Универзитетске библиотеке.

Коришћење

Публикације и грађа из рукописне заоставштине Одељења за народну књижевност користе се искључиво у читаоници. У читаоници је дозвољено уношење пића (воде).

Дом Марамбоа

Одељење за народну књижевност Универзитетске библиотеке налази се у Дому Војислава М. Јовановића, у Бирчаниновој улици број 24. Ову зграду саградио је као породичну кућу Мата Јовановић 1883. године. Славка Јовановић, сестра Војислава Јовановића, тестаментарно је завештала дом у коме је он проживео свој век Универзитетској библиотеци, заједно са књигама, рукописима и личним стварима. Дом Војислава М. Јовановића је уписан у регистар музеја-галерија. Дом је отворен 1988. године као Одељење за народну књижевност.

Радно време

Радно време: 8:00-15:00 радним данима, суботом не ради.