Јавна набавка

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) који се примењује од 1. априла 2013. године објављује огласе и остале релевантне садржаје у поступцима јавних набавки.

Јавна набавка софтвера 03/2016

У поступку јавне набавке мале вредности број 03/2016 „Набавка добара – софтвера за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71, и то: Набавка софтвера Abbyy OCR Single Core Runtime и ABBYY Fine Reader Engine 11, single core basic OCR runtime licence for doc Works, with standard language pack inch Serbian language″, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Јавна набавка софтвера 02/2016

У поступку јавне набавке мале вредности број 02/2016 „Набавка добара – софтвера за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71, и то: Набавка софтвера за обраду дигиталних садржаја″, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Набавка електричне енергије ЈНМВ 1/2016

У поступку јавне набавке мале вредности број 1/2016 „Набавка електричне енергије за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71″, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Јавна набавка 4/2015 Набавка рачунарске опреме

Нова е-учионица

У поступку јавне набавке мале вредности број 4/2015 „Опремање рачунарском опремом за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71″, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара. Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Записник о отварању понуда

Јавна набавка 3/2015 Набавка рачунарске опреме

У поступку јавне набавке мале вредности број 3/2015 „Опремање рачунарском опремом за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71″, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Набавка електричне енергије ЈНМВ 2/2015

У поступку јавне набавке мале вредности број 2/2015 „Набавка електричне енергије за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71″, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Опремање рачунарске опреме

У поступку јавне набавке мале вредности број 1/2015 „Набавка рачунарске опреме за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71″, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Штампање каталога ЈН08/2014

У поступку јавне набавке мале вредности број 8/2014 „Набавка добара – штампање књига формат А5 130 табака и формат Б5 положени формат 15 табака за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71″, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.