Набавка добара – Опремање Библиотеке опремом за конзервацију и рестаурацију културних добара

Објављено:

У поступку јавне набавке Универзитетска библиотека Светозар Марковић расписује јавну набавка добара – Опремање Библиотеке опремом за конзервацију и рестаурацију културних добара. Позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Записник

Обавештење о закљученом уговору