montazaskele01

Јавна набавка – Извођење радова на рестаурацији фасаде објекта

montazaskele01

У поступку јавне набаке број : 3/2017 Извођење радова на рестаурацији фасаде објекта Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, ул.Булевар краља Александра бр.71, Београд позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци.

Објављено:

У поступку јавне набаке број:  3/2017 Извођење радова на рестаурацији фасаде објекта Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, ул.Булевар краља Александра бр.71, Београд позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење
Појашњење 02
Појашњење 03
Појашњење 04