Јавна набавка – Извођење радова на рестаурацији фасаде објекта

У поступку јавне набаке број : 3/2017 Извођење радова на рестаурацији фасаде објекта Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, ул.Булевар краља Александра бр.71, Београд позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци.

Објављено:

У поступку јавне набавке број:  3/2017 Извођење радова на рестаурацији фасаде објекта Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, ул.Булевар краља Александра бр.71, Београд позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење
Појашњење 02
Појашњење 03
Појашњење 04

Одлука о обустави поступка јавне набавке (25.8.2017)

Обавештење о обустави поступка јавне набавке (31.8.2017)

Одлука о додели уговора, ЈН 4/2017 (13.10.2017)