Јавна набавка електричне енергије 01/2017

У поступку јавне набавке мале вредности број 1/2017 „Набавка електричне енергије за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Објављено: