Набавка електричне енергије ЈНМВ 1/2016

У поступку јавне набавке мале вредности број 1/2016 „Набавка електричне енергије за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71″, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Објављено: