Јавна набавка софтвера 02/2016

У поступку јавне набавке мале вредности број 02/2016 „Набавка добара – софтвера за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71, и то: Набавка софтвера за обраду дигиталних садржаја″, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Објављено:

У поступку јавне набавке мале вредности број 02/2016 „Набавка добара – софтвера за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду,  Булевар краља Александра број 71, и то:  Набавка софтвера за обраду дигиталних садржаја″, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Документација:

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора