Јавна набавка 3/2015 Набавка рачунарске опреме

У поступку јавне набавке мале вредности број 3/2015 „Опремање рачунарском опремом за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71″, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Објављено:

У поступку јавне набавке мале вредности број 3/2015 „Опремање рачунарском опремом за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71″, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Записник о отварању понуда

Обавештење о закљученом уговору