Штампање каталога ЈН08/2014

У поступку јавне набавке мале вредности број 8/2014 „Набавка добара – штампање књига формат А5 130 табака и формат Б5 положени формат 15 табака за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71″, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Објављено:

Документација

Обавештење о продужењу рока

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Питања и одговори

Питање

Заинтересовани смо за учешће у јн бр 8/2014 и имамо питање:
На страни 5 конкурсне документације у предмету наводите да је прва књига од 130 табака што чини преко 2000 страна и то у брош повезу па нас интересује да ли је обим и повез тачан? Такође наводите испод 10 корица шта Вам то значи?

Одговор

130 табака. Табак се састоји од 16 страница – 10 корица пошто се штампа 10 књига.


Питање

У Вашем обрасцу структуре цена и спецификације добара у ставци 1. Штампа књиге наведено је, да је обим 130 табака,а да је 10 корица.
Молимо Вас за појашњење како да књига има 10 корица,а и 130 табака је преко 2000 страна што је технички неизводљиво за израду на задатом папиру (офсет 80 г).

Одговор

130 табака, табак се састоји од 16 страница. Штампа се 10 корица пошто се штампа 10 књига.


Питање

1. Навели сте да је обим 130 (15) табака. Од колико страна се састоји један табак ? 8 или 16?
2. Код прве књиге пише да се штампа 10 корица?  Шта то подразумева, обзиром да је један књижни блок (једна припрема).

Одговор

1. Обим је 130 (15) табака, табак се састоји од 16 страница;
2. Штампа се 10 корица пошто се штампа 10 књига.