Дани европске баштине у Универзитетској библиотеци

Посета спомен соби Исидоре Секулић и презентација фонда Одељења старе и ретке књиге, од 17 – 21. септембра од 11 до 12 часова и презентација MagicBox-а од 12 до 12:30 часова.

Објављено:

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ и ове године од 17. до 21. септембра отвара врата посетиоцима током манифестације Дани европске баштине и организује посете спомен соби Исидоре Секулић, представљање фонда старе и ретке књиге и презентацију MagicBox-a, уређаја који омогућава приказивање али и очување културног наслеђа на савремен начин, путем виртуелног, али по осећају готово стварног прелиставања драгоцене и заштићене библиотечке грађе.
Рукописна и архивска грађа, најстарије штампане књиге, старе карте, атласи, уникати и посебне реткости које се налазе у спомен соби Исидоре Секулић највреднији су део фонда Универзитетске библиотеке. Аутентичан намештај радне собе Исидоре Секулић, којим је опремљена ова читаоница, посетиоце води на почетак 20. века, а читањем дела из овог драгоценог фонда стиже се чак и на сам почетак 13. века.

 

Рукописна и архивска грађа, најстарије штампане књиге, старе карте, атласи, уникати и посебне реткости које се налазе у овом простору чине највреднији део фонда Универзитетске библиотеке. Аутентичан намештај радне собе Исидоре Секулић, којим је опремљена ова читаоница, посетиоце води на почетак 20. века, а читањем дела из овог драгоценог фонда стиже се чак и на сам почетак 13. века.

Згрaдa Унивeрзитeтскe библиoтeкe je дoступнa зa oсoбe сa инвaлидитeтoм нa нивoу сутeрeнa, штo oмoгућaвa oбилaзaк спoмeн сoбе (улaз je сa пaркингa иза зграде).

Поред тога посетиоци ће имати прилику да открију ко је био Ендру Карнеги, каква је његова веза са Михаилом Пупином и Универзитетском библиотеком, шта су то Карнеги библиотеке и „градови са линије фронта“ и зашто је Први светски рат битан за Универзитетску библиотеку у Београду.

Посете спомен соби Исидоре Секулић организују се од 11 до 12 часова

Информације за посету спомен соби: 011/3370-212

Контакт особа: др Зоран Бајин, bajin@unilib.bg.ac.rs

Презентација MagicBox-a одвијаће се од 12 до 12:30 часова

Информације за презентацију MagicBox-а 060/3370-540
Контакт особа: Никола Крсмановић krsmanovic@ubsm.rs