Дани европске баштине 2017

Посета спомен соби Исидоре Секулић и презентација фонда Одељења старе и ретке књиге, од 25 – 29. септембра од 11 до 12 часова. 

Објављено:

Дани европске баштине у Универзитетској библиотеци

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ и ове године отвара врата посетиоцима током манифестације Дани европске баштине и организује посете спомен соби Исидоре Секулић и представљање фонда старе и ретке књиге, од 25 – 29. септембра од 11 до 12 часова.

Рукописна и архивска грађа, најстарије штампане књиге, старе карте, атласи, уникати и посебне реткости које се налазе у овом простору чине највреднији део фонда Универзитетске библиотеке. Аутентичан намештај радне собе Исидоре Секулић, којим је опремљена ова читаоница, посетиоце води на почетак 20. века, а читањем дела из овог драгоценог фонда стиже се чак и на сам почетак 13. века.

Згрaдa Унивeрзитeтскe библиoтeкe je дoступнa зa oсoбe сa инвaлидитeтoм нa нивoу сутeрeнa, штo oмoгућaвa oбилaзaк спoмeн сoбе (улaз je сa пaркингa иза зграде).

Информације: 011/3370-212

Контакт особа: др Зоран Бајин, bajin@unilib.bg.ac.rs