Самочистећа превлака за заштиту фасада и употреба мобилне лабораторије у испитивању објеката културног наслеђа

Београдски Универзитет, Србија
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”
Франкофони центар (други спрат)
Среда, 30.05.2018. у 12.00
Позивамо Вас на презентацију:
Самочистећа превлака за заштиту фасада и употреба мобилне лабораторије у испитивању објеката културног наслеђа

Објављено:

 

 

Београдски Универзитет, Србија
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”
Франкофони центар (други спрат)
Среда, 30.05.2018. у 12.00
Позивамо Вас на презентацију:
Самочистећа превлака за заштиту фасада и употреба мобилне лабораторије у испитивању објеката културног наслеђа
На предавању ће се представити нови производ, фотокаталитичка превлака са функцијом самочишћења, која је намењена за дуготрајну заштиту фасада од онечишћења из околне средине.
Материјал је развијен на Катедри за инжењерство материјала Технолошког факултета у НовомСаду, у оквиру европског ФП7 пројекта ХЕРОМАТ. Материјал је доступан на тржишту, а његова примена је тестирана у протеклих 7 година на више објеката градитељског наслеђа, као и на свеже оцртаним муралима у урбаним зонама Новог Сада. Материјал комбинује два механизма: фотокатализу и хидрофилност, а да притом не мења порозност и парапропустљивост. Под утицајем сунчеве светлости, на третираним површинама активирају се инкапсулиране честице које врше чишћење и разградњу органских онечишћења. Све што је органско разграђује се до минералних компонената, а када пада киша она спира нечистоће са површине. На тај начин се третирана површина „сама чисти“.
Поред презентације новоразвијеног материјала, представиће се и делатност ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА У КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ. Лабораторија је основана у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту споменика културе Петроварадин и Галеријом Матице српске. Лабораторија је у потпуности опремљена за лабораторијска и ин-ситу испитивања. Лабораторија се бави испитивањима конститутивних елемената и продуката деградације материјала непокретног културног наслеђа, укључујући материјале неорганског, органског и биолошког порекла. Поред наведеног, Лабораторија врши испитивање уметничких дела, идентификује сликарске технологије и технике извођења зидног и штафелајног сликарства. Испитивања које обавља Лабораторија обухватају детаљну карактеризацију материјала, утврђивање дијагностике стања, узрока, механизама и степена деградације, уз давање препоруке за оптималне поступке конзервације, рестаурације и санације. У Лабораторији се обавља научно-истраживачки рад на пољу развоја нових функционалних материјала за чишћење и заштиту културног наслеђа, као и на пољу развоја савремене методологије испитивања њихове функционалности.
Предавачи: проф др Јања Раногајец, Технолошки факултет Нови Сад
др Снежана Вучетић, Технолошки факултет Нови Сад