Цитираност

Цитираност

Цитираност

Универзитетска библиотека израђује библиографије цитираних радова за истраживаче. Ово је један од критеријума за добијање научних звања и пројеката од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Ажурирано:

Важна напомена

У периоду измењеног режима рада Библиотке Захтеви за израду библиографије цитираних радова могу се слати, као и до сада, путем електронског формулара.

Цитираност се утврђује искључиво на основу цитатне базе Web of Science  коју издаје Clarivate Analytics, раније Thomson Reuters, Philadelphia. База обухвата преко 10.000 најутицајнијих часописа.

Шта истраживач треба да припреми?

Поред основних података о истраживачу, треба припремити комплетну, хронолошки сређену библиографију, са тачним редоследом аутора у вишеауторским радовима. Претраживање цитираности радова се ради тако што се сваки рад из приложене библиографије посебно претражује према првом аутору рада.
Упутство / Пример за писање библиографије

Како се шаље захтев?

Захтев за израду библиографије цитираних радова шаље се електронским путем. Неопходно је попунити формулар који се налази на сајту Библиотеке.

Рок за израду

Плаћање се обавља према важећем ценовнику путем рачуна (уколико рачун измирује  институција) или готовински (уколико корисник плаћа лично).

Рок за израду прегледа цитираности је до 10 радних дана од дана пријема захтева.

За добијање библиографије цитираних радова није потребно учлањење у Библиотеку.

Контакт: citiranost@unilib.rs

Базе

Цитираност се спроводи према базама података Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, односно према ISI Web of Science, чиме се подстиче неопходна позитивна селекција у српској науци.

1996-данас Web of Science, који обухвата:

  • Science Citation Index Expanded (SCI) – oкo 7.100 часописа
  • Social Science Citation Index (SSCI) – oкo 2.100 часописа
  • Arts and Humanities Citation Index (AHCI) – oкo 1.200 часописа

1980-1995 CDROM издања:

  • SCI, период 1980-1995 – oкo 3300 часописа
  • SSCI, период 1981-1995 – oкo 1500 часописа

Ранији период, папирно издање:

  • 1961-1980.

Ценовник за израду библиографије цитираних радова

Ценовник за израду библиографије цитираних радова одобрен је од Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН)

– од 2016. године до данас 800,00 динара + по пронађеном цитату 40,00 динара

– од 1980. године до данас 1.600,00 динара + по пронађеном цитату 40,00 динара

– од 1963. године до данас 2.400,00 динара + по пронађеном цитату 40,00 динара

– Израда Hirsch-index-a (h-index) према базама WoS и Scopus 1000,00 динара