Цитираност

Цитираност

Цитираност

Универзитетска библиотека израђује библиографије цитираних радова за истраживаче. Ово је један од критеријума за добијање научних звања и пројеката од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Ажурирано:

Како се шаље захтев?

Потребно је да доставити комплетну библиографију одређеног аутора, хронолошки сређену. Библиографија се лично или електронским путем предаје Одељењу за информације и развој библиотечког система. Уколико се захтев шаље електронски, неопходно је попунити одговарајући формулар.

Ценовник за израду библиографије цитираних радова

Ценовник за израду библиографије цитираних радова одобрен је од Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН)

– од 2012. године до данас 800,00 динара + по пронађеном цитату 40,00 динара

– од 1980. године до данас 1.600,00 динара + по пронађеном цитату 40,00 динара

– од 1963. године до данас 2.400,00 динара + по пронађеном цитату 40,00 динара

Базе

Цитираност се спроводи према базама података Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, односно према ISI Web of Science, чиме се подстиче неопходна позитивна селекција у српској науци.

Рок за израду

Плаћање се обавља према важећем ценовнику путем рачуна или готовински (лично). За готовинске уплате, обавезна је унапред уплата претраживања цитираности.

Рок за израду прегледа цитираности је до 10 радних дана од дана пријема захтева. Уколико се жели хитна услуга, цена израде прегледа цитираности се увећава за 100%.

За добијање библиографије цитираних радова није потребно учлањење у Библиотеку.

Контакт: citiranost@unilib.bg.ac.rs