Цитираност

Цитираност

Цитираност

Универзитетска библиотека израђује библиографије цитираних радова за истраживаче. Ово је један од критеријума за добијање научних звања и пројеката од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Ажурирано:

Важна напомена

Цитираност се утврђује искључиво на основу цитатних база Web of Science које издаје
Clarivate Analytics, раније Thomson Reuters, Philadelphia. Базе обухватају преко 10.000
најутицајнијих научних часописа признатих у свету.

Како се шаље захтев?

Потребно је да доставити комплетну библиографију одређеног аутора, хронолошки сређену. Библиографија се лично или електронским путем предаје Одељењу за информације и развој библиотечког система. Уколико се захтев шаље електронски, неопходно је попунити одговарајући формулар.

Рок за израду

Плаћање се обавља према важећем ценовнику путем рачуна или готовински (лично). За готовинске уплате, обавезна је унапред уплата претраживања цитираности.

Рок за израду прегледа цитираности је до 10 радних дана од дана пријема захтева.

За добијање библиографије цитираних радова није потребно учлањење у Библиотеку.

Контакт: citiranost@unilib.rs

Базе

Цитираност се спроводи према базама података Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, односно према ISI Web of Science, чиме се подстиче неопходна позитивна селекција у српској науци.

1996-данас Web of Science, који обухвата:

  • Science Citation Index Expanded (SCI) – oкo 7.100 часописа
  • Social Science Citation Index (SSCI) – oкo 2.100 часописа
  • Arts and Humanities Citation Index (AHCI) – oкo 1.200 часописа

1980-1995 CDROM издања:

  • SCI, период 1980-1995 – oкo 3300 часописа
  • SSCI, период 1981-1995 – oкo 1500 часописа

Ранији период, папирно издање:

  • 1961-1980.

Ценовник за израду библиографије цитираних радова

Ценовник за израду библиографије цитираних радова одобрен је од Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН)

– од 2014. године до данас 800,00 динара + по пронађеном цитату 40,00 динара

– од 1980. године до данас 1.600,00 динара + по пронађеном цитату 40,00 динара

– од 1963. године до данас 2.400,00 динара + по пронађеном цитату 40,00 динара