Knjiga iz fonda retkosti spremna za digitalizaciju

Projekti

Knjiga iz fonda retkosti spremna za digitalizaciju

Kao moderni istraživački centar, Univerzitetska biblioteka se upušta u avanture od kojih će mnoge promeniti samu prirodu biblioteka. Tako projekti obuhvataju inovativna partnerstva sa drugim bibliotekama, institucijama i kompanijama, i polaze od fokusa na jačanju postojećih snaga, do poboljšanja akademske saradnje uz korišćenje novih tehnologija.

Ažurirano:

Europeana Libraries

Iz zbirke orijentalnih rukopisa

Najstarija knjiga iz fonda Univerzitetske biblioteke iz 1206. godine, napisana na persijskom jeziku, dospela je na ekrane istraživača iz celog sveta, zahvaljujući projektu Europeana Libraries. Pored zbirke orijentalnih rukopisa na persijskom, otomanskom turskom i arapskom jeziku, omogućen je pristup i vrednoj zbirci o Aleksandru Velikom, nastaloj od 15-19. veka.

Europeana Newspapers

Bodljikavo prase

Europeana Newspapers je projekat koji iz magacina evropskih biblioteka na površinu iznosi 18 miliona novinskih stranica. Novine su dostupne putem vebsajtova samih biblioteka, ali i najvećeg evropskog portala digitalnih sadržaja, Europeane, kao i Evropske biblioteke.

Prenos znanja, sadržaja i programa

Znanje za sve

Besplatno kvalitetno obrazovanje akademskog kalibra danas je putem interneta dostupno svim pojedincima koji žele da stiču nova znanja. Univerzitetska biblioteka promoviše ovu dobru praksu kroz organizovanje radionica u javnim i visokoškolskim bibliotekama u Srbiji i regionu, u okviru projekta koji finansira Ministarstvo kulture Republike Srbije.

Novi bibliotečki servisi

Projekat Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana omogućio je unapređivanje bibliotečkog poslovanja, pre svega kroz implementaciju novih servisa i uključivanje novih fakultetskih biblioteka u nacionalnu mrežu.

Izgradnja kooperativne mreže

Projekat, realizovan između 2002. i 2004. godine, omogućio je Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ da postane deo velikog bibliotečkog sistema COBISS, osnovnog pogona koji pokreće elektronski katalog knjiga i drugih publikacija koje se nalaze u našem fondu.