Отворена наука

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ активно заговара и промовише отворени приступ и отворену науку путем различитих манифестација, националних и европских пројеката, предавања, радионица и разговора који у фокусу имају ову изузетно значајну тематику.

Ажурирано:

Отворена наука

Универзитет у Београду потписник је Берлинске декларације о отвореном приступу, а Универзитетска библиотека, као најважнији извор информација и знања за студенте, истраживаче и професоре, уложила је значајне ресурсе у реализацију досадашњих постигнућа у домену отвореног приступа и активно наставља да прати трендове, учествује, иницира и заговара вредности које овај приступ промовише.

Остварења

Пројекти

Међу наистакнутијим остварењима налазе репрезентативни европски пројекти Europeana Newspapers и Библиотеке Еуропеане, у оквиру којих је Универзитетска библиотека дигитализовала своје богате фондове и учинила их доступним истраживачима и радозналцима из целог света, чиме је јасно подржала принципе „отворене науке“ као основе друштва знања. Још једна изузетно вредна дигитална колекција, прва те врсте код нас, јесте прва дигитална колекција сиве литературе, у оквиру које се посебно издваја велика подзбирка дигитализованих докторских дисертација у отвореном приступу.

Манифестације

У контексту континуираног активног промовисања „отворености“, Библиотека сваке године крајем октобра учествује у међународној манифестацији „Недеља отвореног приступа“ (Open Access Week) и средином марта у „Недељи отвореног образовања“ (Open Education Week). У оквиру манифестација у Библиотеци се организују радионице за кориснике, сусрети библиотекара, студената и истраживача, предавања и разговори о постигнућима и будућим плановима. Библиотека додељује и почасну титулу „Архонт отвореног приступа“ истакнутим појединцима који су дали свој допринос промовисању и едукацији отвореног приступа. До сада су награду понели истакнути научни и библиотечки радници (2012, 2013, 2014).

Вики-маратон 2015.

Најновији подухват у промовисању и директном доприносу отвореној науци представља Вики-маратон о отвореној науци који је Библиотека организовала у марту 2015. године. У оквиру маратона су по први пут уведене теме о отвореној науци у српску Википедију.

Међународна подршка и сарадња

У свом раду Библиотека подршку налази и у међународним удружењима која се баве овом и сродним темама. Члан је LIBER-а (Ligue des Bibliotheques Europeennes de Recherche), Асоцијације европских истраживачких библиотека, у чијим активностима везаним за отворену науку активно учествује. Библиотека је, такође, члан Интернационалне Алијансе академских и истраживачких библиотека – SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), у оквиру које суделује у активностима које доприносе отворенијој академској комуникацији.

За разлику од већине медијско-дигиталних садржаја, „отворена наука“ има снажно и широко едукативно дејство и представља потенцијално научно описмењавање великог броја људи.

Догађаји 2012-2015.

Недеља отвореног приступа образовању, март 2015.

Недеља отвореног приступа, октобар 2014.

Недеља отвореног приступа образовању, март 2014.

Недеља отвореног приступа, октобар 2013.

Недеља отвореног приступа образовању, март 2013.

Недеља отвореног приступа, октобар 2012.

Вести

УНЕСКО објавио водич „Making Sense of MOOCs: A Guide for Policy-Makers in Developing Countries