Детаљи

Матична делатност

Детаљи

Универзитетска библиотека брине се о професионалном усавршавању запослених из сопствених редова, али и из других универзитетских, високошколских и библиотека научноистраживачких института. Кредибилитет за константно стремљење ка унапређењу пословања библиотека, поред великог искуства, даје и чињеница да је ова библиотека матична за скоро 250 библиотека.

Ажурирано:

О матичној делатности

Матична делатност огледа се у учешћу библиотеке у свеукупном развоју библиотечко-информационе делатности у Србији, координацији мреже библиотека, пружању помоћи и савета у раду, предлагања идеја за побољшање пословања библиотека и континуираном професионалном усавршавању библиотекара.

Мрежа библиотека

Још је 1974. године, Статутом Београдског универзитета, Универзитетска библиотека одређена као матична библиотека за све библиотеке Универзитета у Београду. Временом се ова делатност проширила и на друге библиотеке, тако да је данас Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ матична за 4 универзитетске, 154 високошколске и 83 библиотеке у научноистраживачким институтима и установама на територији: Града Београда и подручјима Мачванског, Колубарског, Подунавског, Браничевског, Шумадијског, Поморавског, Борског, Зајечарског, Златиборског, Моравичког, Рашког, Расинског, Нишавског, Топличког, Пиротског, Јабланичког и Пчињског округа (Закон о библиотечко-информационој делатности).

Централни регистар

У циљу континуираног праћења и проучавања библиотечке делатности, на годишњем нивоу се прикупљају подаци о постојећим, али и новоформираним библиотекама (простор, опрема, фонд, корисници, финансирање, кадар и слично), које Универзитетска библиотека затим уписује у Централни регистар библиотека Србије.