Контакти

Информације
pitajbibliotekara@unilib.bg.ac.rs
marketing@unilib.rs
+381 11 3370 512
+381 11 3370 513
+381 11 3370 506

Ажурирано:

Проф. др Александар Јерков, управник

jerkov@unilib.bg.ac.rs, +381 11 3370 515

 

Секретаријат

sekretarijat@unilib.bg.ac.rs +381 11 3370 511

Одељење економско-финансијских послова

+381 11 3370 508

Др Адам Софронијевић, заменик управника

sofronijevic@unilib.bg.ac.rs, +381 11 3370 511

Александар Димић, секретар

dimic@unilib.bg.ac.rs, +381 11 3370 511

Др Татјана Брзуловић Станисављевић, начелница Сектора за набавку и обраду библиотечког материјала

brzulovic@unilib.rs, +381 11 3370 405

Александра Поповић, начелница Сектора за научне информације и развој

popovic@unilib.rs, +381 11 3370 160

Др Александра Павловић, руководилац Одељењa за каталошке информације, међубиблиотечку позајмицу и снабдевање документима

pavlovic@unilib.bg.ac.rs, +381 11 3370 801

Наташа Васиљевић, руководилац Одељења за набавку библиотечког материјала

vasiljevic@unilib.bg.ac.rs, +381 11 3370 310

Др Зоран Бајин,  Одељење реткости

bajin@unilib.bg.ac.rs, +381 11 3370 212

Мр Вера Петровић, руководилац Одељењa за матичну делатност

petrovic@unilib.bg.ac.rs, +381 11 3370 507

Наташа Матовић, графички уредник и кустос Уметничког центра

matovic@unilib.rs