Библиотекарско друштво Србије

Библиотекарско друштво Србије

Библиотекарско друштво Србије

Библиотекарско друштво Србије (БДС) је добровољна, независна, непрофитна и професионална организација која повезује библиотечко-информационе стручњаке у Републици Србији.

Ажурирано:

БДС

Библиотекарско друштво Србије је основано 14. децембра 1947. године у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“  у Београду. Ангажовано ради у континуитету на унапређењу и развоју  библиотечко – информационе делатности и струке, као и на подстицању и промоцији саме професије библиотекара.

Линк

Библиотекарско друштво Србије