Рад у Професорској читаоници

Професорска читаоница

Рад у Професорској читаоници

Топао амбијент Професорске читаонице, са намештајем од ораховине, у стилу италијанске ренесансе, пружа истраживачима и професорима угодну атмосферу за рад са публикацијама из посебних фондова, магистарским тезама, докторским дисертацијама и књигама из међубиблиотечке позајмице. Многи великани српске науке су били, и јесу, редовни посетиоци ове читаонице.

Рад у Професорској читаоници

Атмосвера у Професорској читаоници

Ажурирано:

Коме је намењена?

Ова читаоница је намењена наставном особљу универзитета и другим истраживачима, као и читаоцима који користе докторске дисертације, грађу из Одељења старе и ретке књиге или књиге набављене међубиблиотечком позајмицом.

Коришћење

Уколико корисник жели да користи фонд Универзитетске библиотеке у овој читаоници, потребно је да попуни реверс за коришћење књига у читаоницама, односно резервише књигу путем сервиса „Моја библиотека“. Публикације корисник добија од дежурног библиотекара у читаоници. У Професорској читаоници књига се може задржати најдуже 3 месеца, а уколико се не користи 10 дана узастопно, враћа се у магацин. Уношење својих публикација и белешки у читаоницу корисник је дужан да пријави дежурном библиотекару.

Пре уласка у читаоницу потребно је да корисник на гардероби преда своју чланску карту и ствари (торба, капут и сл.). Читаоница се налази на првом спрату и има 18 места. Могуће је коришћење бежичног интернета и употреба лаптопа, а дозвољено је и уношење пића (воде).

Радно време

Радно време: 8:00-20:00 радним данима, суботом: 08:00-14:00.