Гардероба

Гардероба, на самом улазу у библиотеку, временом је добила функцију правог инфо-пулта. Поред чувања личних ствари које не могу да се унесу у читаонице, насмејано особље је ту да резервише место у читаоници и упути кориснике у правом смеру. Иначе, прича се да, ако гардеробер пожели студенту срећу на испиту, он сигурно полаже.

Ажурирано:

Информације

На инфо-пулту чланови и посетиоци Библиотеке увек могу да добију праву информацију о томе где да се учлане или позајме књигу, како да дођу до читаоничког места, шта могу да унесу у читаонице, како да пронађу одређено одељење или конкретну особу запослену и библиотеци, затим да ли су неке манифестације, предавања или друга дешавања у току, и слично.

Како до читаоничких места?

Према Правилнику о раду са корисницима, пре уласка у читаонице, корисник је дужан да на гардероби преда своју чланску карту и ствари (ташну, торбу, пакет), како би добио број седишта у одређеној читаоници. Уношење својих публикација и белешки у читаонице корисник је дужан да пријави надзорнику у читаоници. Кад излази из читаонице, кориснику се при предаји књига из фонда Библиотеке враћа лична карта. Број седишта корисник предаје на гардероби где му се враћа чланска карта и ствари које је предао на чување.