Читаоница у сутерену

Читаоница у сутерену

Читаоница у сутерену

Неки студенти тешко подносе апсолутну тишину у читаоницама и лакше уче када у околини имају и неки „ометајући фактор“. За све који спадају у ову групу, читаоница у сутерену представља идеално окружење. Обезбеђени су прикључци за струју и бежични интернет, тако да је могуће користити и лаптоп у току учења.

Студенти у сутерену

Студенти у сутерену

Ажурирано:

Коме је намењена?

Читаоница у сутерену налази се испред Нове студентске читаонице и представља њен „продужетак“ у коме се често може чути жамор, јер омогућава и групни рад на студентским пројектима. Намењена је студентима и матурантима, али и другим корисницима.

Коришћење

Уколико корисник жели да користи фонд Универзитетске библиотеке у овој читаоници, потребно је да попуни реверс за коришћење књига у читаоницама, односно резервише књигу путем сервиса „Моја библиотека“. Публикације корисник затим добија од дежурног библиотекара у читаоници. У Студентској читаоници књига се може задржати најдуже месец дана, а уколико се не користи 5 дана узастопно, враћа се у магацин. Уношење својих публикација и белешки у читаоницу корисник је дужан да пријави дежурном библиотекару у Новој читаоници.

Пре уласка у читаоницу потребно је да корисник на гардероби преда своју чланску карту и ствари (торба, капут и сл.). У читаоници је могуће коришћење бежичног интернета и употреба лаптопа. Дозвољено је уношење пића (воде).

Радно време

Радно време: 8:00-20:00, суботом 08:00-14-00.