Читаоница периодике

Читаоница периодике

Читаоница периодике

Вредан део фонда Универзитетске библиотеке чине серијске публикације са преко 8.500 наслова на српском и познатим светским језицима. У пријатном амбијенту тик уз главну студентску читаоницу, читаоци могу уживати у прелиставању новина, часописа и дневних периодичних публикација објављиваних у периоду од почетка 19. века, па све до данас.

Читаоница периодике

Читаоница периодике

Рад у читаоници периодике

Рад у читаоници периодике

Читаоница периодике

Читаоница периодике

Ажурирано:

Коме је намењена?

Ова читаоница је намењена истраживачима, као и другим читаоцима који користе серијске публикације (периодику).

Коришћење

Периодичне публикације (новине, часописи и слично) се не износе из Библиотеке, те их је могуће користити искључиво у читаоници. Публикације корисник добија од дежурног библиотекара у читаоници. Уношење својих публикација и белешки у читаоницу корисник је дужан да пријави дежурном библиотекару.

Пре уласка у читаоницу потребно је да корисник на гардероби преда своју чланску карту и ствари (торба, капут и сл.). Читаоница се налази у приземљу и има 16 читаоничких места. Могуће је коришћење бежичног интернета и употреба лаптопа. Дозвољено је уношење пића (воде).

Радно време

Радно време: 08:00-20:00, суботом 08:00-14:00.