Центар за подршку докторским студијама

Центар за подршку докторским студијама пружа стручну, информациону и едукативну помоћ докторандима, али и онима који намеравају да упишу докторске студије или су одбранили докторску дисертацију и желе свој рад да учине видљивијим.

Ажурирано:

Центар за подршку докторским студијама пружа стручну, информациону и едукативну помоћ докторандима, али и онима који намеравају да упишу докторске студије или су одбранили докторску дисертацију и желе свој рад да учине видљивијим.

 

Активности Центра посебно укључују:
1) Едукативни групни рад
– реализацију обука за докторанде (о обликовању докторске дисертације, коришћењу онлајн сервиса, библиографским алатима, ауторском праву)
– организацију стручних предавања по позиву о темама од интереса за докторанде (отворени подаци, етика у науци и сл.)

2) Инструктивни индивидуални рад посебно у вези са питањима као што су: објављивање у категорисаним научним часописима, шифре истраживача и др.

3) Провера оригиналности докторских дисертација
– провера дисертација које су ушле у процес прегледа и оцене на Универзитету у Београду и Универзитету уметности у Београду
– едукација о онлајн сервисима за проверу оригиналности, раду система iThenticate и поступку провере

Напомена: у Центру се врши и провера оригиналности других докумената (завршних радова, рукописа и сл.); за више података погледати http://www.unilib.rs/usluge/provera-originalnosti-dokumenata/

4) Одбрањене докторске дисертације
– допуна и исправка података у репозиторијуму и друга питања у вези са одбрањеним и архивираним докторским дисертацијама
– ретроспективна дигитализација/дигитално архивирање докторских дисертација одбрањених пре 2012. године (http://www.unilib.rs/zahtev-za-digitalizaciju-doktorske-disertacije/)

5) Реализација пројектних активности које имају за циљ унапређење стручне и информационе подршке докторским студијама

Снимци предавања

Уводна предавања (23. март 2023.) – Проф. др Александар Јерков, Проф. др Јелица Протић
Уводна предавања (Chat)

Проф. др Дамир Арсенијевић „Како преживјети докторат“ (24. март 2023.)
Како преживјети докторат (Chat)

„Култура научноистраживачког рада“ (3. април 2023.): Иван Умељић, проф. др Дамир Арсенијевић, Весна Абадић, Марија Гордић
„Култура научноистраживачког рада“ (3. април 2023.) (Chat)

„Култура научноистраживачког рада“ (4. април 2023.): Дејана Каваја Станишић, Драгана Столић, Јована Миловановић
„Култура научноистраживачког рада“ (4. април 2023.) (Chat)

Цитатни менаџер Zotero (4. мај 2023.) Милица Шевкушић
Цитатни менаџер Zotero (4. мај 2023.) (Chat)

29. мај 2023.

„Култура научноистраживачког рада II“ (29. мај 2023.): Др Јелена Беговић, министарка науке, технолошког развоја и иновација у Влади Републике Србије – „Научно путовање као каријера: професија или страст?”

„Култура научноистраживачког рада II“ (29. мај 2023.): Др Александар Декански – „Писање и рецензирање научних радова”

„Култура научноистраживачког рада II“ (29. мај 2023.): Др Олгица Недић – „Етички аспекти рецензирања и публиковања научног рада”

„Култура научноистраживачког рада II“ (29. мај 2023.): Милица Шевкушић – „Примена етичких принципа: алати доступни истраживачима”

30. мај 2023.

„Култура научноистраживачког рада II“ (30. мај 2023.): Др Марјана Бркић – „Потенцијал грађанских научних истраживања”

„Култура научноистраживачког рада II“ (30. мај 2023.): Обрад Вучковац – „Управљање истраживачким подацима”

„Култура научноистраживачког рада II“ (30. мај 2023.): Љиљана Ћумура – „Како припремити предлог пројекта”

„Култура научноистраживачког рада II“ (30. мај 2023.): Слободан Марковић – „Chat GPT и генеративна вештачка интелигенција”

„Истраживачка пракса: проналажење часописа, објављивање радова, пројекти – Др Матија Златар“ (22. јун 2023.)”

Презентације

Обликовање докторске дисертације 2022 – Презентација у пдф формату

 

Контакт

doktorandi@unilib.rs
stolic@unilib.rs
060 3370 516