Центар за подршку докторским студијама

Центар за подршку докторским студијама пружа стручну, информациону и едукативну помоћ докторандима, али и онима који намеравају да упишу докторске студије или су одбранили докторску дисертацију и желе свој рад да учине видљивијим.

Ажурирано:

Центар за подршку докторским студијама пружа стручну, информациону и едукативну помоћ докторандима, али и онима који намеравају да упишу докторске студије или су одбранили докторску дисертацију и желе свој рад да учине видљивијим.

 

Активности Центра посебно укључују:
1) Едукативни групни рад
– реализацију обука за докторанде (о обликовању докторске дисертације, коришћењу онлајн сервиса, библиографским алатима, ауторском праву)
– организацију стручних предавања по позиву о темама од интереса за докторанде (отворени подаци, етика у науци и сл.)

2) Инструктивни индивидуални рад посебно у вези са питањима као што су: објављивање у категорисаним научним часописима, шифре истраживача и др.

3) Провера оригиналности докторских дисертација
– провера дисертација које су ушле у процес прегледа и оцене на Универзитету у Београду и Универзитету уметности у Београду
– едукација о онлајн сервисима за проверу оригиналности, раду система iThenticate и поступку провере

Напомена: у Центру се врши и провера оригиналности других докумената (завршних радова, рукописа и сл.); за више података погледати http://www.unilib.rs/usluge/provera-originalnosti-dokumenata/

4) Одбрањене докторске дисертације
– допуна и исправка података у репозиторијуму и друга питања у вези са одбрањеним и архивираним докторским дисертацијама
– ретроспективна дигитализација/дигитално архивирање докторских дисертација одбрањених пре 2012. године (http://www.unilib.rs/zahtev-za-digitalizaciju-doktorske-disertacije/)

5) Реализација пројектних активности које имају за циљ унапређење стручне и информационе подршке докторским студијама

Снимци предавања

Уводна предавања (23. март 2023.) – Проф. др Александар Јерков, Проф. др Јелица Протић
Уводна предавања (Chat)

Проф. др Дамир Арсенијевић „Како преживјети докторат“ (24. март 2023.)
Како преживјети докторат (Chat)

„Култура научноистраживачког рада“ (3. април 2023.): Иван Умељић, проф. др Дамир Арсенијевић, Весна Абадић, Марија Гордић
„Култура научноистраживачког рада“ (3. април 2023.) (Chat)

„Култура научноистраживачког рада“ (4. април 2023.): Дејана Каваја Станишић, Драгана Столић, Јована Миловановић
„Култура научноистраживачког рада“ (4. април 2023.) (Chat)

Цитатни менаџер Zotero (4. maj 2023.) Милица Шевкушић
Цитатни менаџер Zotero (4. maj 2023.) (Chat)

Презентације

Обликовање докторске дисертације 2022 – Презентација у пдф формату

 

Контакт

doktorandi@unilib.rs
stolic@unilib.rs
060 3370 516