Центар за подршку докторским студијама

Центар за подршку докторским студијама пружа стручну, информациону и едукативну помоћ докторандима, али и онима који намеравају да упишу докторске студије или су одбранили докторску дисертацију и желе свој рад да учине видљивијим.

Ажурирано:

Центар за подршку докторским студијама пружа стручну, информациону и едукативну помоћ докторандима, али и онима који намеравају да упишу докторске студије или су одбранили докторску дисертацију и желе свој рад да учине видљивијим.

 

Активности Центра посебно укључују:
1) Едукативни групни рад
– реализацију обука за докторанде (о обликовању докторске дисертације, коришћењу онлајн сервиса, библиографским алатима, ауторском праву)
– организацију стручних предавања по позиву о темама од интереса за докторанде (отворени подаци, етика у науци и сл.)

2) Инструктивни индивидуални рад посебно у вези са питањима као што су: објављивање у категорисаним научним часописима, шифре истраживача и др.

3) Провера оригиналности докторских дисертација
– провера дисертација које су ушле у процес прегледа и оцене на Универзитету у Београду и Универзитету уметности у Београду
– едукација о онлајн сервисима за проверу оригиналности, раду система iThenticate и поступку провере

Напомена: у Центру се врши и провера оригиналности других докумената (завршних радова, рукописа и сл.); за више података погледати http://www.unilib.rs/usluge/provera-originalnosti-dokumenata/

4) Одбрањене докторске дисертације
– допуна и исправка података у репозиторијуму и друга питања у вези са одбрањеним и архивираним докторским дисертацијама
– ретроспективна дигитализација/дигитално архивирање докторских дисертација одбрањених пре 2012. године (http://www.unilib.rs/zahtev-za-digitalizaciju-doktorske-disertacije/)

5) Реализација пројектних активности које имају за циљ унапређење стручне и информационе подршке докторским студијама

 

Обликовање докторске дисертације 2022 – Презентација у пдф формату

 

 

Контакт

doktorandi@unilib.rs
stolic@unilib.rs
060 3370 516