Центар за Науку

Ажурирано:

„Центар за Науку“ (у даљем тексту – Центар) је одељење Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“. Ово одељење се бави следећим делатностима:

  1. Центар учествује у писању и имплементацији пројеката Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ из области науке и културе. Kао посредник између клијента (библиотеке) и финансијера (фондови, државни и међународни конкурси, донатори) – Центар се бави пројектним активностима у погледу израде Пројеката, конкурисања код домаћих и међународних фондова, као и консултантским активностима. Центар промовише и подржава Универзитетску библиотеку, али и Универзитет у Београду у целини, па – према потреби – спроводи писање и имплементацију пројеката и у партнерству или за рачун других институција у оквиру Универзитета у Београду.
  2. Центар промовише, кроз организацију трибина, стручних скупова и конференција, као и преко средстава јавног информисања, библиотечки и научно-истраживачки кадар Универзитета у Београду и институције које у оквиру њега функционишу, али и конкретне пројекте потекле из Универзитетске библиотеке или других чланица Универзитета у Београду. Центар предлаже и спроводи мере које ће повећати значај Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у научном смислу, будући да је ово највећа научно-истраживачка и матична високошколска библиотека у земљи. Центар организује трибине, јавне наступе, стручне скупове и конференције на тему научних пројеката и дигиталних научних могућности.
  3. У оквиру пројекта еНаука, Центар је централно координационо место за сарадњу са Канцеларијом за е-Управу Владе Републике Србије и другим канцеларијама Владе Републике Србије, укљученим у еНауку, као и са другим научно-истраживачким организацијама за чије библиотеке је Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ матична институција. Центар одржава редовне контакте са Одељењем одговорним за унос библиографија истраживача.
  4. Центар врши промоцију домаћег научног издаваштва, као и консултативне и едукативне активности везане за академско унапређење истраживачких институција и истраживача. У том смислу, Центар, у складу са својим мандатом, програме и активности спроводи у складу са Законом о научно-истраживачкој делатности Републике Србије и у сталном контакту и комуникацији са надлежним Министарством, истраживачким и образовним институцијама у земљи. Центар такође сарађује са међународним институцијама, али и са медијима, невладиним и приватним сектором.
  5. Центар промовише нове технологије у оквиру дигиталне науке, како међу студентима, мастер студентима и докторандима, тако и међу самим научним радницима, кроз сарадњу са свим чланицама Универзитета у Београду. У том смислу, предлаже, промовише и у сарадњи са другим одељењима развија нове апликације које треба да омогуће бољу видљивост научних радова истраживача Универзитета у Београду, корисника услуга Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“. У том смислу, једна од суштинских мисија Центра јесте успостављање и неговање нове „дигиталне“ и високо едуковане и профилисане генерације српских научних радника, који ће подизати видљивост српске науке у целини и бивати укључени у најсавременије глобалне научне токове.

 

 

Универзитетска библиотека има у редовима својих запослених изузетне стручњаке, квалификоване, искусне, обучене и одговорне библиотекаре међу којима и 24 библиотекара са највишим стручним звањем – библиотекар саветник, од којих је десет доктора наука. Ови стручњаци су – путем засебних пројеката и пројекта еНаука – редовни сарадници Центра у оквиру свакодневног пословања и функционисања библиотеке у целини.