Центар за дигитализацију

Центар за дигитализацију отворен је 2008. године и до данас је у њему дигитализовано преко 600.000 новинских страница, рукописа, монографских публикација, старих мапа, докторских дисертација, те бројне друге грађе од значаја.

Ажурирано:

Центар за дигитализацију

Центар за дигитализацију отворен је 2008. године и до данас је у њему дигитализовано преко 600.000 новинских страница, рукописа, монографских публикација, старих мапа, докторских дисертација, те бројне друге грађе од значаја.

У Центру се дигитализује библиотечка грађа за потребе програма Универзитетске библиотеке и међународних пројеката у којима учествује, као и на захтев корисника према важећем ценовнику. Приоритетна група корисника Центра за дигитализацију су студенти са хендикепом; више о услугама можете погледати на страници Центра за студенте са хендикепом.

Најзначајнији пројекти у оквиру којих је у Центру дигитализована библиотечка грађа су Europeana Libraries, Europeana Newspapers и Endangered Archives Programme of the British Library (у току).

Линкови

Линкови ка дигитализованој грађи у овом тренутку воде на различите адресе које ће до краја године бити обједињене у Therefore систему за управљање информацијама и подацима:

Историјске новине
Рукописи
Књиге
Докторске дисертације
Први репозиторијум

Контакт

Центар за дигитализацију
Е-адреса: milosevic@unilib.rs