Контакти

Информације
pitajbibliotekara@unilib.bg.ac.rs
marketing@unilib.rs
+381 11 3370 512
+381 11 3370 513
+381 11 3370 506

Ажурирано:

Проф. др Александар Јерков, управник

aleksandar.jerkov@unilib.rs, +381 11 3370 511

Др Адам Софронијевић, заменик управника

sofronijevic@unilib.rs, +381 11 3370 511

Одељење правних и општих послова

Слађана Мијајловић, руководилац

office@unilib.rs sekretarijat@unilib.bg.ac.rs +381 11 3370 511

Одељењe економско-финансијских послова

Љиљана Крстић, руководилац

racunovodstvo@unilib.rs, +381 11 3370 508

Др Татјана Брзуловић Станисављевић, начелница Сектора за набавку и обраду библиотечког материјала

brzulovic@unilib.rs, +381 11 3370 405

Наташа Васиљевић, руководилац Одељења за набавку библиотечког материјала

vasiljevic@unilib.rs, +381 11 3370 310

Одељење за научне информације и едукацију

citiranost@unilib.rs, kavaja@unilib.rs

Др Александра Павловић, руководилац Одељењa за каталошке информације, међубиблиотечку позајмицу и снабдевање документима

pavlovic@unilib.bg.ac.rs, +381 11 3370 801

Сектор фондова и циркулације

dajana.stankovic@unilib.bg.ac.rs sinisa.ljubic@unilib.bg.ac.rs , +381 11 3370 506

Одељење реткости
Светлана Пуцаревић, руководилац Одељења реткости
pucarevic@unilib.rs, +381 11 3370 509 lokal 115

Одељењe за матичну делатност

djordjevic@unilib.rs, bulatovic@unilib.rs, +381 11 3370 507

Наташа Матовић, грaфички урeдник и урeдник прoгрaмa Умeтничкoг цeнтрa

matovic@unilib.rs