unilib

Јавна набавка 2/2017

unilib

У поступку јавне набавке мале вредности број 2/2017 „Препокривање крова Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци.

Објављено:

У поступку јавне набавке мале вредности број 2/2017 „Препокривање крова Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора