Јавна набавка софтвера 03/2016

У поступку јавне набавке мале вредности број 03/2016 „Набавка добара – софтвера за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71, и то: Набавка софтвера Abbyy OCR Single Core Runtime и ABBYY Fine Reader Engine 11, single core basic OCR runtime licence for doc Works, with standard language pack inch Serbian language″, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Објављено:

У поступку јавне набавке мале вредности број 03/2016 „Набавка добара – софтвера за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71, и то: Набавка софтвера Abbyy OCR Single Core Runtime и ABBYY Fine Reader Engine 11, single core basic OCR runtime licence for doc Works, with standard language pack inch Serbian language″, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Документација:

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација