Набавка електричне енергије ЈНМВ 2/2015

У поступку јавне набавке мале вредности број 2/2015 „Набавка електричне енергије за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71″, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Објављено: