Претраживе дигитализоване историјске новинеФилтер

Тежак

Тежак
Одаберите годину:
Одаберите датум:

Лист је излазио у Београду од 1869 до 1941 са прекидом од 1915 до 1918. Издавач овог часописа било је Српско пољопривредно друштво а као први уредник појављује се Милан Миловук, кога је ускоро заменио Ђорђе Радић. До I светског рата сменило се око 20 уредника, а међу њима најзначајнији били су Милован Спасић, Коста Таушановић, Светозар Гавриловић, Душан Спасић, Милутин Савић и Урош Стајић. Често је мењао и формат и периодичност излажења. Често су излазили уз лист и додаци у виду брошура. Поред практичних савета доношени су и научно-популарни чланци, као и пригодни литерарни прилози. Овакав садржински концепт учинио је часопис веома популарним и радо читаним на селу.

Овај опис је објављен под лиценцом CreativeCommons Ауторство-Делити под истим условима 4.0.