Pretražive digitalizovane istorijske novine



Filter

Trgovačko-zanatlijski šematizam Kraljevine Srbije

Trgovačko-zanatlijski šematizam Kraljevine Srbije
Odaberite godinu:
Odaberite datum:

Trgovinsko-zanatlijski šematizam Kraljevine Srbije izlazio je u Beogradu u periodu od 1895. do 1905. godine. Izdato je 5 svezaka. Objavljivan je kao trojezično izdanje na srpskom, francuskom i nemačkom jeziku. Pošto je šematizam inače zvaničan kalendar sa spiskom svih državnih vlasti i ustanova, službenika i sl, ovaj Šematizam je donosio adrese najvažnijih trgovaca, zanatlija, industrijalaca itd, kao i advokata, inženjera, lekara, ali i druge potrebne statističke podatke o finansijama, železnici, trgovini, industriji, saobraćaju i sve državne objave, koje se odnose na te struke. Veoma je značajan segment Šematizma koji se odnosi na oglase. Oglasni nisu sezonskog karaktera, već pokazaju jasan profil radnje koja se oglašava. Oglasi su “registrirani” što znači da su indeksirani. Numeracija svagog oglasa javlja se na odgovarajućem mestu i u popisu zanatskih i trgovačkih radnji. Urednik je bio Svetislav R. Hristić koji je Šematizam oblikovao prema zvaničnim i službenim podacima. Na osnovu predgovora urednika jasno je da je delo pokrenuto da se stranci upoznaju sa domaćim zanatstvom, trgovinom i industrijom, a u prilog tome govori i višejezičnost. Međutim, bez obzira na značaj publikacije, Ministrastvo unutrašnjih dela nije odgovorilo pozitivno na molbu uredništva da starešine sudova dostave spiskove svih trgovaca, zanatlija, industrijalaca i privrednika iz njihovih mesta. Ministarstvo narodne privrede je podržalo ovaj krupan poduhvat, ali odziv opštinskih starešina ipak nije bio adekvatan, pa su se javile velike teškoće oko prikupljanja građe i njenog sređivanja, a i finansiranja celokupnog posla. Zato je uredništvo donelo odluku da se povuče sa tog posla i daljeg izdavanja Šematizma.

Ovaj opis je objavljen pod licencom CreativeCommons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 4.0.