Pretražive digitalizovane istorijske novineFilter

Male novine

Male novine
Odaberite godinu:
Odaberite datum:

Male novine, dnevni list za svakoga izlazile su u Beogradu svakodnevno od 4. aprila 1888. do oktobra 1903. godine sa prekidima 1900. i 1901. Prvi vlasnik je bila Štamparija Medicijan i Kimpanović, a odgovorni urednik Đorđe Kimpanović. Od 6. Februara 1889. vlasnik novina je Pera Todorović koji je definisao profil lista i usmeravao njegov razvoj i od njega načinio prvi moderni dnevnik u Srbiji. Kada je kupio "Male novine" on je hteo da napravi list koji će "bar približno ličiti na jevropske listove". Odmah je najavio da će list biti "za ljude sviju pravaca i pogleda" – dakle nestranački list. Smanjio je cenu primerka na pet para ("petparački list") i raširio uličnu prodaju, koja se tada prvi put pojavila u Srbiji. Po mnogo čemu su "Male novine" bile i prvi srpski tabloid, jer je Todorović u njima objavljivao i raznovrsne društvene skandale, pa i naručene napade na određene ličnosti. "Male novine" su dostizale dnevni tiraž od 30.000 primeraka. One nisu počinjale političkim uvodnicima, već najsvežijim vestima. U njima su bila i obaveštenja o vremenskim prilikama, lutrijski izveštaji, vesti sa pijace, a imale su i crnu hroniku i humoristički kutak. Prve su u Srbiji objavljivale klasične feljtone. Takođe, na prvoj strani objavljivane su reklame što je vlasniku omogućilo da pokrije prazan list, a i da dodatno zaradi. Male novine (kasnije izlazile i pod naslovom Stare Male novine 1901.) održale su se sve do kraja vladavine Aleksandra Obrenovića, iako su imale više sudskih zabrana. Jedno kratko vreme novine su izlazile u dva izdanja - jutarnje i večernje. U to vreme novine su imale moto: Organ sviju koji slobodu ljube, istini teže, pravdu vrše, sporazum traže, tvore šta govore i time služe otadžbini i srpskoj misli. Pera Todorović smatran je čovekom koji podržava Obrenoviće i zbog takvog političkog stava za vreme Obrenovića se blagonaklono gledalo na ovaj list. List je uređivan mnogim zanimljivostima i specijalnim dodacima kakvi su „Hajdučija“ koji je donosio izveštaje sa hajdučkog pretresa u Čačku, „Bršljan“ koji je donosio priloge za književnost i zabavu, zatim specijalni broj „Vračarac“ posvećen Aleksandru Obrenoviću, povodom 18. rođendana. Ove novine predstavljaju prvorazredni istorijski izvor, svedočanstvo o jednom vremenu, o običajima i događajima, ali i o početku modernog srpskog novinarstva.

Ovaj opis je objavljen pod licencom CreativeCommons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 4.0.