Pretražive digitalizovane istorijske novineFilter

Starmali

Starmali
Odaberite naslov:

Starmali je humoristično-satirički list sa slikama i puno karikatura koji je izlazio dva puta mesečno u Novom Sadu u kontinuitetu 12 godina, od 10. juna 1878. do 31. decembra 1889. godine. Godine 1881. podnaslov se menja u «list za zbijanje šale». Vlasnik i urednik lista bio je poznati srpski pesnik Jovan Jovanović Zmaj. Među glavnim saradnicima lista bio je Abukazem, odnosno dr Ilija Ognjanović. List je donosio humorističke i satirične priloge i odražavao političko i socijalno stanje, ali i rodoljublje stanovnika Balkana. Pored književnih priloga, u listu su objavljivane i vesti o novim knjigama, pozivi na pretplatu na nova izdanja, najvažnije novosti, ali i oglasi i reklame za razne proizvode. Zbog satiričnih priloga, dosta autora je potpisano pseudonimima.

Ovaj opis je objavljen pod licencom CreativeCommons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 4.0.