Детаљ са зида зграде

Ценовник

Детаљ са зида зграде

Ценовник приказује цене услуга уписа, умножавања докумената, пописа библографских јединица, цитираности, преузимања чланака из електронских часописа, израде прегледа постојеће литературе и међубиблиотечке позајмице у земљи и иностранству.

Ажурирано:

Упис

Приликом уписа корисник плаћа чланарину према следећем ценовнику, која важи 365 дана од дана уписа:

– Студенти 1.500,00 динара

– Запослени на универзитету 2.500,00 динара

– Студенти дипломских студија (мастери, докторанди) 2.000,00 динара

– Запослени 2.000,00 динара

– Незапослени, пензионери 1.500,00 динара

– Студенти и истраживачи из иностранства

– Привремено чланство 500,00 динара (до 3 дана) 800,00 динара (до месец дана)

– Матуранти 800,00 динара од 01.09. текуће године до 01.09. наредне године

– Колективно чланство 20.000,00 динара

Казне и опомене

Казна за прекорачење рока враћања по књизи дневно: 10,00 динара

Трошкови опомена:

– Прва опомена 50,00 динара

– Друга опомена 100,00 динара

– Трећа опомена (пред утужење) 200,00 динара

Умножавање докумената

Фотокопирање и коричење библиотечког материјала

– једнострано копирање формата А4 5,00 динара

– двострано копирање формата А4 10,00 динара

– једнострано копирање формата А3 10,00 динара

– двострано копирање формата А3 20,00 динара

– спирално коричење формата А4 40,00 динара

Скенирање докумената

– до 3 документа, цена по документу је 20,00 динара

– по специјалном захтеву по скену 50,00 динара

– културна добра од изузетног и великог значаја по скену 150,00 динара

Штампање

– по страници 10,00 динара

– штампање црно-белих слика (до 50% странице) 15,00 динара

– штампање црно-белих слика (преко 50% странице) 20,00 динара

Фотографисање докумената

– по фотографији 50,00 динара

– културна добра од изузетног и великог значаја по фотографији 150,00 динара

Цене услуга Одељења за научне информације и едукацију

Израда пописа библиографских јединица из класичних и електронских извора (каталога, библиографија и сл.)

– по јединици 100,00 динара

Израда прегледа цитираности према цитатним индексима (претраживање цитираности)

– последњих 6 година 800,00 динара + по пронађеном цитату 40,00 динара

– од 1980. године до данас 1.600,00 динара + по пронађеном цитату 40,00 динара

– од 1963. године до данас 2.400,00 динара + по пронађеном цитату 40,00 динара

– Израда Hirsch-index-a (h-index) према базама WoS и Scopus 1000,00 динара

Израда по специјалном захтеву хетероцитата према цитатним индексима (претраживање цитираности)

– последњих 6 година 800,00 динара + по пронађеном хетероцитату 80,00 динара

– од 1980. године до данас 1.600,00 динара + по пронађеном хетероцитату 80,00 динара

– од 1963. године до данас 2.400,00 динара + по пронађеном хетероцитату 80,00 динара

Преузимање чланака из електронских часописа електронском поштом

– по чланку 200.00 динара

Израда прегледа постојеће литературе у електронском облику и преузимање електронском поштом

– по примљеном захтеву 1000,00 динара

Провера оригиналности докумената

Важно! Због променљивих трошкова набавке кредита/лиценци на сервису Ithenticatе, ценовник је подложан чешћим изменама.

 

Текст до 25.000 речи – 1800,00 динара

(Сваких следећих 25.000 речи – додатних 1200 динара)

Текст до 50.000 речи – 3000,00 динара

Текст до 75.000 речи – 4200,00 динара

Текст до 100.000 речи – 5400,00 динара

 

Цене услуга Одељења за обраду библиотечког материјала

Монографске публикације

Обрада монографске публикације (фонд Библиотеке) 250 динара

Обрада монографске публикације – нема у COBIB бази (обрада у KNTSR бази) 100 динара

Редакција записа у COBIB бази 100 динара

Серијске публикације

Унос података о уредницима у CORES бази 100 динара по публикацији

Обрада серијске публикације нема у COBIB бази (обрада у KNTSR бази) 250 динара

Редакција записа у COBIB бази 100 динара

Обрада чланака

Обрада чланака из монографских/серијских публикација у фонду библиотеке 250 динара

Обрада чланака – нема у COBIB  бази (обрада у KNTSR бази) 100 динара

Редакција записа у COBIB бази 100 динара

Испис библиографије истраживача

Библиографска јединица 10 динара (COBIB база)

Одређивање УДК броја

По библиографској јединици 250 динара

Међубиблиотека позајмица

У земљи

Позајмица је бесплатна, плаћају се само поштански трошкови за штампане публикације.

Са иностранством

Цена позајмице коју наплаћује библиотека од које се позајмљује + поштански трошкови за штампане публикације.

Књиге: 6000,00 динара. Уколико је књига тежа од 2кг доплаћују се и реални поштански трошкови.

Чланци: 1700,00 динара. Чланци са дигиталном заштитом не могу да се прослеђују, штампају се у Библиотеци и преузимају.

Специјални захтеви (раритети, мање доступна грађа и сл.): реална цена позајмице + поштански трошкови.

Поштански трошкови